MENU

Олександрівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів

Школа побудована у 1971 році.  За цей час здійснено 45 випусків, більше  1000 учнів

Сьогодні у школі 125 учнів. Їх навчає 20 вчителів.

Всі вони мають вищу освіту.  Серед  них :

3 – нагороджено знаком «Відмінник освіти України»

4 – мають звання «учитель – методист»;

1 – має звання  «старший учитель»;

7 –  спеціалісти вищої категорії; 

7 –  спеціалісти першої категорії;

3 - спеціалісти другої категорії;

2 – спеціаліста;

1 – практичний психолог.


Школа працює над методичною проблемою:

«Від інноваційних сучасних освітніх технологій  до формування інформаційно-компетентного випускника: освіченої, духовно багатої, свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті».

Напрямки роботи :

Створення умов для задоволення права дитини на освіту

в частині забезпечення  навчально-виховного процесу.

   Виконання державного стандарту.

Введення факультативів та курсів за вибором.

Якість знань з навчальних предметів - 50%,  середній бал – 7.6.

Школа працює в одну зміну. Навчання ведеться  українською мовою.

Школа живе за вічними своїми принципами:

- Пошук нових форм та методів навчання;

- Індивідуальний підхід до кожного, хто приходить сюди.

Школа   - технологічного напрямку.

Профільне  трудове навчання – спецкурс «Швейна справа» та «Деревообробка»  для старшокласників.

Цьогорічна команда інтелектуалів посіла  17 призових місць  у районних олімпіадах.

З історії Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст…

Перша двокласна школа в будинку Кайдана Якима   Яковича   почала   працювати з  кінця 1870  року.  

Вчителював солдат Макар Петрович Захаров.

У  1913 році поміщик Безкровний збудував у селі початкову школу.

 Діти в ній вчилися до 1961року.

 Завідував школою Бромот Петро Михайлович.

 В 1961 році збудована нова восьмирічна школа.

В ній діти навчалися до грудня 1970 року.

Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. сьогодні.


Вони  керували  роботою  школи:

                  

Стрілець                                   Борисенко

         Іван  Гаврилович                   Анатолій  Васильович

з  1961  по  1990  рік                   з  1990  по  2000  рік

                                                                                                                                                                                                           Рошинець    Тетяна  Вікторівна                                                        

 з  2000  по  2002  рік  

Захаров Михайло Анатолійович  

з 2002 року по теперішній час   


 

 

uCoz